Project gecontroleerde heroïneverstrekking Kaatstraat

Het  jaarlijks onderzoek naar de effecten op de buurt als gevolg van de heroïneverstekking aan de Kaatstraat is uit. Dit onderzoek, dat sinds 2000 onder bewoners in Pijlsweerd en Lauwerecht wordt gehouden, geeft een stijgend positief oordeel, maar laat op onderdelen bezorgdheid zien op onder­delen van de leefbaarheid.  Het betreft negatieve ontwikkelingen die niet  gerelateerd hoeven te zijn aan de heroïneversterking.  Het onderzoek vraagt naar de leefbaarheid in ruimere zin. Dit blijkt ook uit de uitkomsten.

Het algemene oordeel  over de leefbaarheid is ruim voldoende. Driekwart van de bewoners geeft aan gehecht te zijn aan de buurt. Slechts een klein deel  is van plan te verhuizen. Verkeersproblemen en drugsoverlast worden als belangrijkste buurtproblemen genoemd.

De netheid in de buurt wordt door de bewoners met een voldoende beoordeeld en het rapportcijfer hiervoor is  iets gestegen ten opzichte van de vorige meting.  De meest voorkomende ergernissen zijn zwerfvuil en bekladding/graffiti. Het vervuilende gedrag van jongeren wordt als belangrijkste oorzaak gezien. Slechts eenderde van de bewoners is tevreden over de verkeersveiligheid van de buurt. De parkeergelegenheid wordt als voldoende gezien.  De veiligheid wordt gewaardeerd met een ruime voldoende. Dit is in stijgende lijn ten opzichte van eerdere metingen.

Uit het onderzoek blijkt dat bewoners en professionals het niet eens zijn of de drugsoverlast wel of niet gerelateerd is aan het heroïneproject aan de Kaatstraat. Het gaat dan zeer waarschijnlijk niet om de klanten van de heroïneverstrekking zelf, maar om de meelopers en de druk vanuit de binnenstad. Daar worden drugsdealers en verslaafden weggejaagd en zoeken dan een heenkomen in andere delen van de stad, zoals in Pijlsweerd en de Vogelenbuurt. Het project Heroïneverstrekking Kaat­straat wordt begeleid door  een stuurgroep bestaande uit bewoners en professionals.

 

15 november 2011, Gerard van Wakeren.