Plan Zijdebalen steeds meer uitgekleed

Het begon twee jaar geleden allemaal veelbelovend volgens de gemeente en de projectont­­­wikkelaar.  Luxe woonwijk met grachtenpanden. Niet alleen langs de Vecht, maar ook nog aan nieuwe grachtjes. De te herstellen waterloop langs de Westerdijk zou de kroon op het werk worden.Goed, de omwonenden waren niet zo enthousiast over de hoge woningdichtheid, de bouw­hoogte en het totale gebrek aan openbaar groen, maar verder zagen de plaatjes van de ontwik­ke­laar er gelikt uit. Positief punt was dat het parkeren niet op straat zou plaatsvinden, maar onder de bouwblokken. Bij behandeling in de gemeenteraad van het structuurplan kregen de om­wo­nenden een beetje gelijk: het aantal woningen werd op 440 gezet, het te bebouwen vloer­oppervlak werd wat naar beneden bij gesteld en de bouwhoogte werd hier en daar iets beperkt. Vooral de bewoners aan de Lauwerecht vinden de nu toegestane bouwhoogte (3 bouwlagen met een kap) aan de Zeedijk nog steeds te hoog. Dat gelet op de huidige situatie. 

Er volgden bewonersavonden met de gemeente en de ontwikkelaar over de verdere ontwik­keling. Einde 2008 tot half 2009 werd duidelijk dat er financiële problemen waren tussen beide partijen. Zo wilde de gemeente de parkeergarage voor de bezoekers en de huidige bewoners niet betalen (het parkeerbedrijf zag er van af). De ontwikkelaar wilde alleen de drie grachtjes betalen, want dat levert duurdere huizen op. Maar het terugbrengen van de Wester­stoom langs de Westerdijk kon er niet meer vanaf.

De stand van zaken op de bewonersavond op 24 september was als volgt. Het terugbrengen van de Westerstroom gaat inderdaad niet door en de gemeente ziet definitief af om een par­keergarage te bouwen. Er werd een plan gepresenteerd waarbij 130 tot 160 parkeerplaatsen langs de weg (in hoofdzaak langs de Westerdijk) waren ingetekend. Verder gaat het aantal woningen omhoog naar 484. Het persbericht van DNU.nu (16 oktober) heeft het zelfs over 550 woningen. Op de vraag van de bewoners of het plan nog aan de Jantje Beton norm  (regelt speelruimte voor kinderen) voldoet, was het antwoord dat dat nog onderzocht wordt. Conclusie is dat het plan steeds verder gestript wordt. Het bewonersoverleg heeft daarover een duidelijke mening. Beter nu dit plan stoppen dan blijven uitkleden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 Gerard van Wakeren, 25 oktober 2009