Pijlsweerd verliest de Balk

Zonder enig overleg met de buurt heeft wijkwelzijnsorganisatie Portes besloten de huur van buurthuis de Balk in Pijlsweerd per 1 juni 2012 te beƫindigen. Een zeer kwalijke zaak vindt de wijkraad.

Allereerst is daar de zo vaak genoemde ‘Civil Society’. De gemeente wil daarin: betrokken burgers die samen de maatschappij beter maken” (p10). Dat betekent ook dat burgers betrokken moeten worden bij te nemen besluiten over voorzieningen in hun wijk. Ook als het gaat over besluiten die negatieve gevolgen hebben. 

Daarbij is het zo dat de samenlevingsopbouw in Pijlsweerd sterk onder druk is komen te staan door het verdwijnen van voorzieningen zoals de Balk. De laatste jaren heeft de wijkraad meerdere malen haar zorgen uitgesproken over de afbraak van welzijnsvoorzieningen in Pijlsweerd.

In 2008 al over de inzet van het jongerenwerk en in 2010 over hetstaken van het opbouwwerk. De afgelopen jaren is er in andere delen van Noordwest volop geinvesteerd maar Pijlsweerd lijkt de boot gemist te hebben. Een brief over de sluiting van de Balk met daarin een advies van de wijkraad is inmiddels aan de verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt gestuurd.