Advies: Gebiedsagenda Overvecht en Noordwest

Het doel van de Gebiedsagenda is het agenderen van projecten.  Tevens gaat het om richting te geven aan de projecten. Vandaar uit heeft de wijkraad de Gebiedsagenda bezien en leveren wij de volgende opmerkingen en aanvullingen. Wij richten ons daarbij alleen op de wijk Noordwest. download het volledig advies: Gebiedsagenda

Reactie Gemeente Utrecht:

 

Advies: Gebiedsagenda Overvecht
Wijze van advies: Per brief aan college
Datum van advies: 29 mei 2015