Oudenoord 275

Hoe het was….

oudenoordHet hoogste gebouw van Pijlsweerd staat op de hoek Oudenoord / Westerdijk vlakbij het drukke kruispunt Oudenoord met de Kaatstraat en de Herenweg. Opgeleverd in 1970 werd het door het toenmalige gemeentebestuur gezien als grote aanwinst. Volgens de meeste bewoners heeft dit bouwwerk met zijn 52 meter hoogte nooit de schoonheidsprijs gekregen. Is de Neudeflat de bouwkundige misser voor de binnenstad, voor Pijlsweerd is dat Oudenoord 275. Bij oudere bewoners is het beter bekend als de toeter van de Zwolsche Algemene, de eerste eigenaar. De Zwolsche Algemene vertrok naar een nieuw pand in Nieuwegein. Daarna heeft de gemeentelijke Sociale Dienst het tot 2006 in gebruik gehad. Daarna mochten kunstenaars het gebouw als expositieruimte gebruiken. Het pand werd de ‘Toren van Babel’ genoemd. Maar niet voor lang. Met een spetterende show (met midwinterhoornblazers op één van de bovenste omlopen) op oudejaarsdag 2006 sloten de kunstenaars hun verblijf af. De gemeente moest het pand opleveren aan de nieuwe eigenaren. Vanaf dat moment staat Oudenoord 275 leeg. De eigenaren hebben grootste plannen onder een nieuwe naam ‘Het Noorderlicht’.

Hoe het wordt…….

September 2007

Omwonenden ontvingen een uitnodiging van de gemeente voor een inloopavond op 19 september over de wijziging van het bestemmingsplan Oudenoord 275. In de uitnodiging stond het volgende: “De nieuwe eigenaren van het pand zoeken een nieuwe toekomst voor dit gebouw. Het onderste, platte deel willen zij met een laag verhogen. Dit voor een fitness& healthclub en voor  kleinere commerciële ruimtes. De toren wordt omgezet in een complex met 100 appartementen voor starters. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd “.

De inloop werd vrij druk bezocht. De meningen waren gevarieerd van positief (voor onder-delen van het plan), voorzichtig positief met de nodige vragen (waarom zoveel appartementen en ook nog alleen in de koop, hoe zit het met de luchtkwaliteit) tot negatief (weer een gelegenheidsinvulling in het gebied tussen Oudenoord en de Vecht).

November 2007
Er werden 6 zienswijzen ingediend. Eén positief voor de vestiging van een sportcentrum en een ander voor het hele plan, mits zo fraai uitgevoerd zoals op de getoonde plaatjes. Een derde was positief, maar wenst er ook huurappartementen, betaalbare fitness&sportruimte en betaalbare horeca. Dit gelet op het niet zo hoge gemiddelde inkomensniveau van Pijlsweerd. Drie zienswijzen waren negatief. Gewezen op de zoveelste gelegenheidsinvulling. De samenhang op de totale herontwikkeling van het gebied tussen Oudenoord en de Vecht dreigt geheel zoek te raken. De omwonenden raken het zicht volledig kwijt. Hoe passen de verschillende plannen (Oudenoord 275, bouwplannen aan de Westerdijk en het plan voor Zijdebalen) bij elkaar? Hoe zit het met de lucht- en geluidskwaliteit, het aantal auto’s, parkeren en verkeersbewegingen op dit punt langs de Oudenoord waar alle normen voor de lucht- en geluidskwaliteit reeds jaren overschreden worden. Is dit wel de juiste plaats voor een woonbestemming?

Februari 2008
De zienswijzen werden in februari 2008 door het college aan de kant of op de lange baan geschoven en stelde de uitgangspunten ongewijzigd vast. De eigenaren konden nu werken aan de verdere uitwerking van hun plan.

Maart 2008
Voortvarend kregen de omwonenden op 7 maart 2008 een brief  van het ‘Projectteam in het Noorderlicht’. Ze werden op de hoogte gebracht dat het renoveren van de gevels naar verwachting in mei zal kunnen starten. Om voor de toren een  woonbestemming te verkrijgen zal de wettelijk voorgeschreven procedure nog in maart gestart worden. Voorts wordt nog vermeld dat het pand onder de naam Noorderlicht op de markt zal worden gebracht. Tevens worden de namen van twee makelaarskantoren genoemd. Daar kan men zich reeds registreren als belangstellende voor de koop van een appartement (van gemiddeld 25 m2).

November 2008
Tot heden heb ik  niets meer gehoord van genoemde projectgroep. Een paar weken geleden sprak ik de gemeentelijke gebiedsmanager hierover aan. Hij meldde dat het niet goed ging met de plannen. Belangrijkste reden is dat men er voor de geplande woonfunctie niet uitkwam op het punt van luchtkwaliteit. De berekeningen laten dit op deze plek niet toe, zelfs niet na de uitvoering van het (nu nog in concept verkerende) Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. Het is ook niet uitgesloten dat het pand wordt afgebroken. Wellicht zal het dan toch nog zijn eerdere naam als de Toren van Babel eer aan doen. Hoe dan ook, de toekomst van Oudenoord 275 hult zich nog in nevelen.

(wordt vervolgd bij nieuwe ontwikkelingen)

Gerard van Wakeren.