Oudenoord 275 gaat toch plat

Pogingen van  projectontwikkelaar en eigenaar Borghese Real Estate om in het gebouw ruim 100 koopappartementen te realiseren zijn gestrand op de eisen van de wet Geluidhinder. Het gebouw wordt gesloopt en een even hoog gebouw komt er voor in de plaats.  Dat klinkt onlogisch maar is wel de realiteit.

Er komen nog meer woningen. De plannen voor een restaurant en een sportschool blijven overeind. De bedoeling is nog steeds te bouwen voor de starters in de koopmarkt met appartementjes rond de 30 m2. Hoe deze woningen prijstechnisch zullen zijn in de huidige markt is natuurlijk nog afwachten.
 
De ontwikkelaar verwacht dat de sloop begin 2010 zal plaatsvinden.  Voor omwonenden in een ruime omgeving van het gebouw is het zaak foto’s te nemen van de eigen muren. Immers verwacht wordt dat deze betonnen kolos zich niet zachtzinnig zal laten afbreken. Het zal te horen én te voelen zijn. De wijkraad zal de gemeente vragen  in de sloopvergunning op te nemen de overlast te beperken en de ontwikkelaar op voorhand verantwoordelijk te stellen voor de eventuele schade aan de huizen in de omgeving. Zou goed zijn dat bewoners zelf daar ook bij de gemeente op aan dringen.
 
Uiteraard zullen wijkraad en bewoners de toekomstige bouwaanvraag ook nauwgezet volgen. Een van de  vragen  is waarom het weer zo hoog moet. Beter is het aan te sluiten op de bebouwing van het naastgelegen Nivel kantoor. En zeker ook op de toekomstige bebouwing van het plan Zijdebalen.

Waarom alles weer op zich beoordelen en niet in samenhang? Zeker nu deze mogelijkheid er duidelijk ligt. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de aan en afvoer van auto’s en het parkeren. Vragen die omwonenden, waaronder die aan de Westerdijk, al veel eerder hebben gesteld. Maar ook nu weer zal de gemeente een ad hoc koers varen. Incidentenplanning moet je dit noemen.

Volgens onbevestigde berichten wil de wijkraad Binnenstad een vinger in de pap hebben op de advisering van de nieuwe bebouwing. Dit omdat ook de nieuwe toren vanuit de binnenstad gezichtsbepalend is. Het zou te gek zijn als de gemeente niet ook een advies zou vragen aan de wijkraad Noordwest.