Ondiep onleefbaar door forse toename verkeer

In de wijkraadsvergadering van 1 september kwam wethouder Harry Bosch onder grote belangstelling nog eens een toelichting geven op de plannen rondom het ALU.  Ondanks dat er niks nieuws bekend is, het college neemt dit najaar een definitef besluit na extern onderzoek, liepen de gemoederen weer hoog op. Bewoners uit Zuilen-west, Zuilen-zuid, Pijlsweerd en Ondiep lieten nog eens duidelijk weten radicaal tegen de plannen van de gemeente te zijn. Vooral de gevolgen van de aanleg van de spoorlaan, middels een afslag van de A2 richting de Carthesiusweg, en de ondertunneling van de Josephlaan blijven onbespreekbaar. De wijkraad heeft eerder al een negatief advies aan het College van B en W gestuurd. Nu blijkt uit cijfers van de wethouder dat de gevolgen van alle maatregelen, voortkomend uit de Actieplannen Luchtkwaliteit, zeer nadelig voor Ondiep uitpakken. 

Er zal namelijk een forse toename van het verkeer in Ondiep zijn. De deskundige, door de wethouder als ondersteuning meegenomen, gaf aan dat een toename tot 9000 voertuigen (per 24 uur) op de de Laan van Chartroise en Royaards van de Hamkade verwacht wordt. Een stijging van 50 % ten opzichte van de huidige verkeeraantallen. Onbegrijpelijk daar beide wegen in Ondiep niet berekend zijn op zulke verkeersaantallen. Daarbij komt dat er aan de Laan van Chartroise een school is gevestigd en wordt de Laan van Chartroise intensief gebruikt door fietsers, zonder dat daar vrijliggende fietspaden zijn. De leefbaarheid in de wijk komt hierdoor sterk onder druk te staan. Luchtvervuiling , geluidsoverlast en een grotere onveiligheid zullen daarbij de belangrijkste knelpunten zijn.En dat in een wijk die herrijst. Noordwest mag de prijs betalen voor het verkeers- en luchtkwaliteitsprobleem in de stad. 

De cijfers die gisteren door de wethouder zijn genoemd waren op de inspraakavonden in april al door bewoners opgevraagd. Nog steeds zijn deze cijfers echter niet op papier aangeleverd. Hierdoor mag gezegd worden dat het College burgers ook hier niet volledig en te laat heeft geinformeerd. Inspraak middels een zienswijze indienen is namelijk nu niet meer mogelijk. 

Ook in Hoograven echter blijken de gevolgen van het ALU voor onrust te hebben gezorgd. Inmiddels is daar een actiecomite opgericht welk actie voert tegen de forse toename van het verkeer op vooral de Goylaan. 

zie verder:

wijkraad tegen nieuwe invalsweg A2 en tunnel Josephlaan

Ook Elinkwijk boos over gebrekkige communicatie ALU