Onderverhuurder moet voortaan winst terugbetalen

Huurders van sociale woningen die hun huis illegaal onderverhuren, raken bij ontdekking niet alleen het huurhuis kwijt, maar moeten ook de gemaakte winst afstaan. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam bepaald.  Het Hof honoreerde de eis van Ymere dat de vrouw het huis opgeeft en een schadevergoeding betaalt die gelijk is aan haar veronderstelde winst: 13.800 euro. Welke naheffing de huurster nog meer gaat krijgen en hoe hoog die zijn is op dit moment nog onbekend.

Daarnaast heeft de belasting dienst nu de mogelijk tot een naheffing en kan de uitkerings instantie een terugvorderingprocedure starten. De betrokken verhuurder had immers extra inkomsten van minimaal 6000 euro per jaar waardoor ook de huursubsidie teruggevorderd kan worden.

 

Elke keer dat een woning aan de reguliere markt wordt onttrokken is een gezin of persoon die netjes op de beurt wacht de dupe. Zij moeten daardoor langer wachten op een woning. Door woonfraude is de rechtvaardige woonruimteverdeling in het geding

Woningcorporatie Ymere, de grootste van Nederland, noemt het een mijlpaal en een stevige steun in de rug om woonfraude aan te pakken.  Volgens Ymere wordt in sommige delen van Amsterdam 20 procent van de sociale woningbouw illegaal onderverhuurd. Alleen al in Amsterdam zouden dit 40.000 woningen zijn.

In Amsterdam is de wachtrij zo groot mensen soms 12 jaar op de wachtlijst staan maar zou de complete wachtlijst in één klap opgelost zijn als alle illegaal bewoonde woningen terecht komen bij de mensen in de wachtrij.

Hoe die verhoudingen liggen in andere steden is moeilijk te achterhalen maar ook in Utrecht is het ongetwijfeld aan de orde.

De grote steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag,Utrecht en Groningen hebben bestrijding van onrechtmatige bewoning als speerpunt benoemd. Hoe men dat doet is echter niet altijd duidelijk.

Duidelijk is wel dat ook VROM focus heeft gelegd op dit ondewerp. De indruk bestaat dat andere gemeenten hieraan een lagere prioriteit toekennen. Mogelijk wellicht omdat het niet als probleem wordt ervaren en/of omdat een gestructureerde aanpak teveel investeringen vergt. Dit terwijl wordt verondersteld dat onrechtmatige bewoning in alle (middel)grote gemeenten veelvuldig voorkomt. Er is dus mogelijk (deels) sprake van een bewustwordingsprobleem.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, betitelt het arrest als ‘een doorbraak’ in de strijd tegen illegaal onderverhuren.

De zaak die voor het hof diende, betrof een huurster die sinds 1990 een woning van Ymere heeft. Ze verhuurde het huis zeker sinds begin 2003 aan studenten voor minstens 1.000 euro per maand, terwijl ze zelf 419 euro huur betaalde.