Ondernemers intro

Met het begrip zelfstandig ondernemer kan men zowel een handelaar als een ambachtsman, als een vrij beroep of zelfs kunstenaar aanduiden. Een handelaar is iemand die daden van koophandel stelt (= kopen en verkopen met de bedoeling winst te maken) en dit doet in hoofdberoep of in bijberoep (om handelaar te kunnen zijn in bijberoep moet men minstens nog voor 50% ergens in dienstverband werken).

In Noordwest zijn er vele ondernemers en de meeste hebben ook een samewerkingsverband.

De meeste zijn gecentraliseerd rond winkelcentra of winkelassen zoals de Amsterdamsestraatweg, maar vele werken vanuit huis. Voor iedereen is wel wat te vinden.

Kijk in het linker menu van de Ondernemers!