Onderhoud Norbruislaan onhandig gepland

Dat schrijft de wijkraad o.a. in een advies aan het College. De werkzaamheden aan de Norbruislaan zijn in de planning naar voren gehaald i.v.m de economische crisis. De wijkraad adviseert het College echter om dit “versneld investeren” niet te doen. Dit daar de Norbruislaan dan over een aantal jaren weer opgebroken moet worden om deze aan te sluiten op het Bernhardplein. Weggegooid geld dus. Al jaren zijn er grootse plannen rondom de hele As van Berlage. Plannen die, door allerlei oorzaken, maar mondjesmaat tot uitvoering komen. Wel worden er nu een aantal concrete stappen gezet om de verschillende projecten ten uitvoer te brengen. De bouw van het Vorstelijk Complex is al ver gevorderd en plannen voor de herinrichting van het Bernhardplein worden gemaakt. Ook aan het maken van plannen over de herinrichting van de Heukelomlob wordt, ondanks de economische crisis, hard gewerkt. De wijkraad is daar blij mee en hoopt dat het College nu echt werk maakt om al deze plannen uit te laten voeren en op elkaar aan te laten sluiten. Lees hier het advies van de wijkraad. Een Utrechtse Blogger dacht er het zijne van.