Omzetten woningen: politiek is aan zet!

Bekijk de afbeelding op ware grootteHet omzetten van (eengezins)woningen naar vooral studentenhuisvesting blijft de gemoederen bezig houden. Na een laatste update van de wijkraad op 1 september schreef ook blogger Idolmind meerdere artikelen over de gevolgen van deze problematiek. Een reportage volgde bij RTV Utrecht en de poltiek bij mode van de PVDA sloot de rij. Nu heeft al ruim anderhalf jaar geleden de wijkraad een advies over deze problematiek geschreven. In eerste instantie pakte het College dit op door geen omzettingsvergunningen meer in de Krachtwijken te verlenen. In maart van dit jaar echter besloot de rechter dat per aanvraag gekeken moet worden wat de effecten op de buurt zijn. Dan pas kan mogelijk een aanvraag afgewezen worden. De PVDA laat het echter vooral aan de burger over om overlast of illegaal ombouwen te melden. Wat mager wat ons betreft. Creatievere oplossingen en meer controle mag verwacht worden.

Zie ook de artikelen:

Veel aanvragen voor omzettingsvergunningen in Zuilen

Ondanks verbod toch mogelijk meer studentenhuizen in de wijk

Studentenhuisvesting onder de loep

Advies onzelfstandige bewoning aan college