Notulen en Vergaderingen

De Wijkraad Utrecht Noord-West vergadert in beginsel tenminste een keer in de 6 weken. De vergaderingen van de Wijkraad zijn openbaar. Omdat de Wijkraad samenwerkt met de Gemeenteraad zijn de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering ook een goede gelegenheid om uw vertegenwoordigers in de lokale politiek te spreken en hen te informeren over wat u belangrijk vindt in uw buurt. U bent van harte uitgenodigd bij de 156e Algemene Vergadering in augustus 2019.
Check hier het vergaderschema van de Wijkraad.

Agenda’s :

http://www.wijkraadnoordwest.nl/wp-content/uploads/2019/10/005-WRNW-20190411-AGENDAPUNTEN.pdf