Noordwest

Noordwest (40.146 inwoners , per 1/1/2009) is een van de tien wijken van de stad Utrecht. Deze wijk bestaat uit een aantal subwijken:

Zuilen en Ondiep zijn in het grotestedenbeleid  (GSB), buurten waar prioriteit wordt gelegd bij de aanpak van sociaal-economische verschillen.

In Noordwest wonen meer mensen met een lage opleiding dan gemiddeld in Utrecht. Deze wonen vooral in de subwijken Zuilen-noordoost en Ondiep/2e Daalsebuurt, terwijl in Zuilen-west juist relatief veel inwoners een hoge opleiding hebben. Het is opmerkelijk dat een laag inkomen het meest naar voren komt in Pijlsweerd, want de inwoners daar hebben niet het laagste opleidingsniveau van de subwijken in Noordwest. Ongeveer eenderde van de inwoners van Noordwest is allochtoon. De meeste hiervan komen uit Marokko, gevolgd door Turkije. Zij wonen vooral in de subwijken Zuilen-noordoost en Pijlsweerd. 

Opvallend is dat in Zuilen-west juist veel autochtonen wonen, zelfs meer dan gemiddeld in Utrecht. Van heel Noordwest wonen in Zuilen-noordoost de meeste jongeren en in Ondiep/2e Daalsebuurt de meeste ouderen.

 

Kijk voor meer cijfers op de buurtmonitor

Klik hier voor het Utrechts archief over Noordwest 

 

   

Ader van de wijk: de Amsterdamsestraatweg
Keizer Napoleon I begon in 1811 met de aanleg van de Amsterdamsestraatweg als onderdeel van Route Impériale 2 tussen Parijs en Amsterdam om een betere en snellere verbinding tussen Utrecht en Amsterdam te verkrijgen. Tot die tijd was de Daalsedijk de hoofdweg van Utrecht naar Amsterdam. In 1816 was de aanleg van de Amsterdamsestraatweg gereed. Het is een zeer lange kaarsrechte straat die loopt van de Weerdsingel Westzijde tot aan Zuilen-Noord binnen de Utrechtse stadsgrenzen, en hij geldt als hoofdstraat van Utrecht-Noordwest. Niet alleen is de straat bekend omdat ze binnen de stadsbebouwing bijna 5 kilometer lang is, maar ook vanwege haar volkse uitstraling.  Deze straat is de enige die door alle wijken van Noordwest loopt.
De Amsterdamsestraatweg verbond in het verleden Utrecht met Amsterdam. Het huidige snelwegennet en de stadsringen hebben deze functie voor het merendeel overgenomen, en tegenwoordig is de Amsterdamsestraatweg een lange straat die hoofdzakelijk functioneert als de hoofdstraat van de aangrenzende wijken, met winkels en andere voorzieningen voor de lokale bevolking en een verbindingsweg is naar Maarssen en de ring Utrecht. Een gedeelte van de Amsterdamse straatweg loopt ook parallel met het later gegraven Amsterdam-Rijn kanaal. Ter hoogte van de wijk Ondiep is nog een een oude watertoren aanwezig die tegenwoordig als kantoorruimte dienst doet. 

Watertoren
De watertoren aan de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van Ondiep is gebouwd in 1918 en is 43,50 meter hoog. De watertoren is ontworpen door architect W.K. de Wijs, gebouwd door J.C. Rijk en heeft een inhoud van 1000 m3. In de jaren ’80 is de toren enkele jaren gekraakt geweest en op het moment is deze in gebruik als kantoorruimte.  

De straat loopt vanaf de Weerdsingel WZ, van zuid naar noord door de wijken en buurten Pijlsweerd en 1e en 2e Daalsebuurt of Bloemenbuurt (bij het viaduct van de spoorlijn Utrecht-Hilversum), en vervolgens Ondiep, Zuilen-West, de De Lessepsbuurt, en Elinkwijk. Parallel achter deze wijken liggen diverse buurten in Zuilen-Noordoost (Schaakbuurt, De Driehoek, Geuzenwijk, Betonbuurt, Zuilen-Noord, J.M de Muinck Keizerlaan en omgeving en de voormalige Pedagogenbuurt), waarvoor de straatweg ook een belangrijke functie heeft.

 Ter hoogte van Zuilen is ook het Julianapark gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg. 

Na Zuilen-Noord loopt de straat als Straatweg (N402) verder door in Maarssen. Eenmaal Maarssen uit volgt de weg min of meer de Vecht, en loopt door de Vechtstreek tot aan Breukelen-Noord, waar hij op de grens van Breukelen en Nieuwersluis overgaat in de Rijksstraatweg, die doorloopt naar Amsterdam. Eind twintigste eeuw was de straat wat verloederd en kreeg de straat een ongunstige naam, met name door leegstand en criminaliteit. De straatweg was lang één van de crimineelste straten van stad en provincie Utrecht. Er was onder andere overlast van hangjongeren, graffiti en straatvuil. Ook waren er regelmatig meldingen van drugshandel en geweld. De gemeente reageerde met plannen van aanpak, vernieuwing, sloop en herstructurering. Dat juist deze straat zo’n positie kende is niet zo vreemd; hij is omgeven door arbeiderswijken en staat al sinds dag en jaar bekend als een aaneenschakeling van arbeidersbuurtjes. Het is één van de weinige nog enigszins volkse delen van Utrecht waar inmiddels heel veel studenten gehuisvest zijn.

De problematiek van (oudere) winkelstraten is bekend. Branchevervaging, overlastgevende functies, leegstand, slechte uitstraling, toenemende onveiligheidgevoelens, minder bezoekers.  Gelet op de planvoorraad aan nieuwe winkelcentra zullen dit soort straten zonder gerichte interventies verder afglijden. Veel kan worden geleerd van de succesvolle aanpak in de Amsterdamsestraatweg-Midden in Utrecht. De gerenommeerde winkelstraat van weleer is door een gezamenlijke inspanning van veel partijen nieuw leven ingeblazen. Lees meer in de publicatie van Seinpost

Uiteraard heeft de straatweg juist vanwege zijn demografische samenstelling en uitstraling ook zo zijn charmes. Het is een zeer multicultureel gebied, met veel inwoners van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Mediterraanse afkomst, aangevuld met kleinere aantallen van andere afkomst. Net als de Kanaalstraat in de wijk Lombok is de straatweg rijk aan buitenlandse winkeltjes, groentewinkeltjes, telecomwinkels, kapperszaken, wasserette’s, reisbureau’s, woninginrichters, kledingwinkels, cafe’s en eetgelegenheden. Daarnaast vindt u aan deze uitgestrekte straat grote bekende ketens zoals Albert Hein (2x), Blokker, Hema, Boni, Aldi, Praxis, Hubo, Rabobank, Wibra, Etos, Trekpleister, Zeeman, Mitra, Plus, Action en vele anderen.