Nieuwe woonwijk aan de Vecht in Noordwest

Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie tussen winkelcentrum Overvecht en de vecht komen woningen. Door nieuwe technologie is voor de, bijna aan het zicht ontrokken, waterzuivering in de toekomst slechts twee van de huidige zeventien hectare nodig. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoeken nu of deze plannen haalbaar zijn.

Een nieuwe zuiveringstechniek met behulp van membranen, Membraan Bio Reactor, maakt verkleining van de waterzuivering tot twee hectare mogelijk. Begin 2009 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en in 2013 kan – bij positief resultaat – de installatie in gebruik worden genomen. Hierna kan gestart worden met woningbouw.

De woningen zijn zeer gewenst om het tekort aan woningen in de provincie en specifiek binnen de gemeente Utrecht te verminderen. Nieuwbouw op deze locatie past ook goed binnen het beleid van de provincie om bouwen in het landelijk gebied te ontzien door in steden woningen te realiseren. Voor het waterschap, de eigenaar van het terrein, is de realisering van deze nieuwe zuiveringstechniek van belang omdat het gezuiverde afvalwater kan bijdragen aan een schoon milieu en zelfs als industriewater kan worden benut