Niet iedereen is toe aan de ’participatiesamenleving’

De Wijkraad Noordwest voelt zorg over de gevolgen van de bezuinigingen en snelle veranderingen op het aanbod en de kwaliteit van de welzijnsactiviteiten én op de noodzakelijke toename van vrijwilligersdeelname aan de “gewenste participatiemaatschappij”.

De wijkraad heeft daarom de afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht gevraagd om hier, in het kader van de wijkraadpleging, een studie naar te verrichten.

Uit het onderzoek blijkt dat onze zorgen ook door professionals en de inwoners van de wijk Noordwest worden gevoeld. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we als Wijkraad onze zorgen richting het College van B&W via een advies kenbaar gemaakt.

In het rapport vindt u analyses en daarmee aanknopingspunten die u kunt gebruiken om de nodige acties te ondernemen om het welzijnswerk te verbeteren.  We verwijzen u ook naar het artikel “NIET IEDEREEN IS TOE AAN DE ‘PARTICIPATIESAMENLEVING’ , Handreiking voor een gesegmenteerde doe-democratie-strategie  door: Peter Kanne, Job van den Berg en Hein Albeda van 18 september 2013.