Meldpunt knelpunten zorg 2015

De gemeente Utrecht wil zorgvuldige stappen zetten in de veranderingen van de transitie AWBZ en Jeugdzorg en open staan voor signalen van alle betrokkenen. Ook de Wijkraad Noordwest is betrokken bij deze grote verandering. De gemeente Utrecht heeft hiervoor o.a. speciale meldpunten ingesteld, om knelpunten snel in beeld te krijgen.Inmiddels zijn de volgende twee meldpunten in bedrijf:

1. Meldpunt knelpunten transities (voor professionals) > e-mailadres: partnerstransities@utrecht.nl

Heeft u als professional of intermediair te maken met de transities? Signaleert u knelpunten in het systeem, zaken die systematisch niet goed (dreigen te) gaan? Laat het weten via dit meldpunt voor professionals.

2. Meldpunt knelpunten zorg 2015 (voor inwoners) > e-mailadres: knelpuntenzorg2015@utrecht.nl

Dit meldpunt is bestemd voor inwoners/ cliënten die te maken hebben met de veranderingen. Als zij het gevoel hebben tussen wal en schip te raken, of als zij signaleren dat zaken niet goed gaan kunnen zij contact zoeken met de gemeente via dit meldpunt. Wijst u hen daar svp ook op in uw contacten.Vermeld bij gebruik van de meldpunten duidelijk uw naam en telefoonnummer, dan nemen ze contact met u op.

U vindt de meldpunten uiteraard ook terug op de website van de gemeente.