Meer inzet voor een beter fietsklimaat

fietsers 42Eind 2011 schreven we hier al over de inzet van de fietsersbond om het fietsklimaat in Noordwest te verbeteren. Knelpunten werden geinventariseerd en een Nota van Aanbevelingen opgesteld. Ter ondersteuning daarvan schreef de wijkraad, een jaar geleden inmiddels, een advies aan het College. Uiteindelijk werd ons geduldig wachten beloond met een keurig antwoord van het College.

Hieruit blijkt dat er de komende periode serieus wordt ingezet op een aantal knelpunten in de wijk, o.a. op de As van Berlage en de Amsterdamsestraatweg. Deels maken aanpassingen al onderdeel uit van andere plannen maar deels worden ook knelpunten los opgepakt. Een goede zaak! Lees de reactie van het College en de Nota van Aanbevelingen voor een volledig beeld.