Meer inzet van bewoners in Vogelaarwijken

Het konijn is uit de hoed: buurtparticipatie volgens het aloude tupperwareparty-principe!

Dat is een van de ideeën van de gemeente Utrecht om leefbaarheid terug te brengen in de achterstandswijken. Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota Meedoen in de Krachtwijken vastgesteld.

Behalve tupperwareparty-achtige bijeenkomsten voor Zuilense vrouwen, denkt het college aan een mobiel portiekcafé, vaardigheidstrainingen, muurkranten en een Doe Mee-centrum.

Het is de bedoeling dat bewoners van de vier Vogelaarwijken (Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en Ondiep) en de door Utrecht zelfbenoemde ‘krachtwijk’ Hoograven worden betrokken bij de investeringen in de wijken.

Bewoners moeten meewerken in het ontwerpproces en krijgen ook na oplevering een rol in het beheer en onderhoud. Zo wordt de groenstrook langs het Amsterdam Rijnkanaal aangepakt en ook het lang verwachte project Prins Bernhardplein in Zuilen. Er komen er veilige speelstraten in de Gagel in Overvecht, komt er een muziekhuis in Ondiep. Dit zijn voorbeelden van projecten die de komende tijd samen met bewoners worden uitgewerkt.

Behalve menskracht is er ook financiële kracht voor de achterstandswijken. De € 17,5 miljoen extra rijksgeld heeft het college bestemd voor openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Een deel van het geld (€ 3,5 miljoen) is bestemd voor het uitvoeren van bewonersinitiatieven. De rest is verdeeld over de wijken op basis van inwonersaantallen in relatie tot de zwaarte van de problematiek.

Overvecht en Kanaleneiland kunnen rekenen op respectievelijk € 5,4 en € 4,3 miljoen; Ondiep en Zuilen op respectievelijk € 2,1 en € 1,8 miljoen.