Meedenken over de toekomst van de Amsterdamsestraatweg

Dat was het onderwerp van een heus werkatelier voor bewoners en ondernemers op 19 september en op 25 november (zie verslag) voor pandeigenaren. Dit in het kader van het maken van de ontwikkelingsstra­tegie voor de ASW, zoals de langste straat van Utrecht in het kort wordt aangeduid.

De aanpak van de ASW is een belangrijk onderdeel van het Ambitiedocument Noordwest. Het geldt voor de drie delen van de ASW. het atelier werd daarom opgesplitst in de gedeelten Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen.

Met enthou­siasme werden met verhalen, foto’s, plakken en knippen, alsmede schetsen, ideaalbeel­den opgezet en aan het einde van de avond gepresenteerd aan de alle aanwezigen. Gemeentelijke Experts en wijkwethouder Frits Lintmeijer gaven er commentaar op. Het zal niet verbazen dat pandeigen­aren en ondernemers op enkele punten een andere mening naar voren brachten dan de bewoners (vaak tevens klanten).

De gemeente gaat er nu mee aan de slag en zal voorstellen ook terugkoppelen. Dat laatste gebeurt al op het Buurtoverleg Pijlsweerd op 4 maart in het Huis Utrecht aan de Boorstraat aanvang 20.00 uur, met name over de kop van de ASW.