Maatregelen verkeersveiligheid gestart

verkeersknelpuntRuim een jaar geleden vroeg het College ook aan de wijkraad advies over verkeersknelpunten in Noordwest. Het College ging aan de slag: er werden prioriteiten gesteld en er werd geld gereserveerd.

In Noordwest, vooral in Zuilen, bleken veel knelpunten te zitten. De wijkraad pleitte er  voor om ook de Josephlaan op lijst te zetten met locaties die verkeersveiliger moeten worden. Dit advies is overgenomen. Een stap in de goede richting.