Lijsttrekkersdebat in Noordwest op 12 februari

Net als 8 en 4 jaar geleden organiseert de wijkraad Noordwest een lijsttrekkersdebat, nu in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. De wijkraad heeft over zes blokken 20 stellingen neergezet. Deze zijn verzonden aan de politieke partijen met het verzoek daarover een standpunt in te nemen.

Aan de hand daarvan zal het debat over (een selectie van) de stellingen gevoerd worden. Debatleider is Patrick van der Hijden. Uiteraard doet ´de zaal´ actief mee.

Onderwerpen buiten de stellingen kunnen natuurlijk ook aan de orde gesteld worden. In alle gevallen gaat het echter om onderwerpen die van invloed (kunnen) zijn op Noordwest. Dus vanaf de grens met Maarssen tot aan de Binnenstad. En van west naar oost vanaf het spoorwegcomplex resp. Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Vecht.

Hier staan de stellingen inclusief de toelichting daarop. Komt allen naar het Geuzenkwartier aan de Laan van Chartroise 166 in Ondiep op woensdag 12 februari om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Veel politieke partijen hebben al toegezegd er op 12 februari te zijn!