Leefbaarheidsbudget maakt flinke groei door

In het eerste kwartaal van 2008 hebben bewoners in totaal 1127 leefbaarheidsinitiatieven ingediend bij de gemeente. Dit is ongeveer de helft van het aantal initiatieven dat in heel 2007 is ingediend. In totaal is voor de tien Utrechtse wijken in het eerste kwartaal voor iets meer dan 2,7 miljoen euro aan toezeggingen gedaan. Het grootste deel van het leefbaarheidsbudget wordt uitgegeven aan initiatieven op het gebied van ‘welzijn, sport, integratie, cultuur en jeugd’ (39% in het eerste kwartaal van 2008) en aan de ‘openbare ruimte’ (38% in het eerste kwartaal van 2008). In 2007 was dit respectievelijk 20% en 59% van het totaalbudget.

Goed idee? Doe er iets mee!

Het huidige college heeft het leefbaarheidsbudget fors verhoogd van € 250.000 naar 1 miljoen euro per jaar voor iedere wijk. Met dit geld kunnen bewoners en ondernemers dingen ondernemen om de kwaliteit van de wijk, buurt of straat te verbeteren. Wethouder Giesberts van Wijken: “Ik ben blij dat zoveel inwoners het leefbaarheidsbudget al weten te vinden. Daarmee dragen steeds meer mensen een steentje bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Ik wil nogmaals iedereen uitnodigen met voorstellen te komen om hun wijk (nog) leefbaarder te maken.”

De eerste twee weken van juni 2008, brengt de gemeente het leefbaarheidsbudget extra onder de aandacht van bewoners. De publiciteitscampagne heeft als slogan: ‘Goed idee? Doe er iets mee!’ In de stad worden posters opgehangen, folders uitgedeeld en ook op vele andere manieren zullen wijkbewoners worden uitgenodigd een beroep te doen op het leefbaarheidsbudget. De gemeente wil zo inwoners stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheid om iets goeds te doen voor de wijk.

Aanvraag indienen
Een buurtfeest organiseren, de veiligheid in uw straat verbeteren, meer groen in uw wijk? Dit kan allemaal met het leefbaarheidsbudget. Iedere wijk heeft hiervoor één miljoen euro per jaar tot zijn beschikking. Wilt u meer weten, of wilt u een aanvraag indienen? Ga gerust eens langs bij uw wijkbureau. U kunt uw wijkbureau ook bellen op 030 -286 00 00. Uw aanvraag kunt u ook doen via de website www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget