Leefbaarheid Pijlsweerd onder druk door verkeer

Onlangs heeft de wijkraad Noordwest een advies aan het College gestuurd over de leefbaarheid en veiligheid in de Pijlsweerd. Daar is een wijkraadpleging gehouden waarin genoemde thema’s ter sprake kwamen. Dit onderzoek is gedaan door adviesbureau Seinpost in opdracht van de wijkraad. Ondanks dat de wijk door het merendeel van de ondervraagden een ruime voldoende kreeg blijft de verkeersproblematiek het grootste zorgenkindje. Vooral de verkeersveiligheid is een groot probleem door het vele sluipverkeer wat door de wijk raast. Daarnaast hebben veel van de ondervraagden last van stankoverlast en de luchtverontreiniging door uitlaatgassen. Naast de verkeersproblematiek zijn er zorgen over het  zeer beperkte contact tussen de autochtone en allochtone bewoners in de wijk en de vervuiling op de Amsterdamsestraatweg. Lees het volledige rapport hier. Zie ook een eerder artikel hierover.