Laatste nieuws

Op 20 december wordt alweer de laatste vergadering van 2011 gehouden. Naast een terugkoppeling over de laatste stand van zaken rondom de wijkraadpleging, de wijkambitie en de mogelijke plaatsing van windmolens op Lage Weide zal er uitbebreid worden stilgestaan bij het ambitiedocument ‘Utrecht, aantrekkelijk en bereikbaar’.  Interesse? Kom langs en kijk voor meer informatie naar de agenda.

Daarnaast is ook de wijkraad inmiddels actief in de sociale media en zijn we sinds kort te volgen op Twitter en Facebook. Het zijn kleine en wankele stappen maar de eerste zijn. gezet. Volg ons dus en blijf op de hoogte.