Krachtwijken kansloos?

alt
Zijn de Wijkactieplannen weggegooid geld?

Nog niet zolang nadat de wijkactieplannen vorm hebben gekregen en uitgevoerd worden stapelen de kritische geluiden zich op. Het laatste rapport ,de baat op straat, van SEO Economisch Onderzoek en Atlas voor Gemeenten ziet weinig nut in alle investeringen van de cooperaties. Zij baseren zich daarbij op een bredere onderzoeksperiode.
Kijkende naar de investeringen in de krachtwijken Ondiep en Zuilen-Oost valt op deze stelling nog wel wat af te dingen. Ondanks dat er best kritische noten te kraken zijn is de conclusie dat alle inzet nutteloos is veel te vroeg.  Er worden wel degelijk goede stappen gezet in de aanpak van de problematiek. Denk daarbij aan de inzet op voortijdige schoolverlating en investeringen in de toeleiding naar werk. Ook de inzet van Meedoen op Straat werpt wel zijn vruchten af.

De gemeente zelf dat de aanpak van de Krachtwijken op stoom komt: lees hier het persbericht van de gemeente daarover. Kijk hier voor alle plannen van de gemeente. Er zijn dus verschillende visies over de voortgang en de resultaten. Kijk en vergelijk.