Opening Kloostertuin nabij

lindenkringVerscholen achter Gezondheidscentrum Ondiep aan het Boerhaaveplein ligt een verwilderd stukje grond, de Kloostertuin. In 2011 heeft een aantal omwonenden, verenigd in Stichting De Lindenkring, bij de gemeente een voorstel ingediend om de Kloostertuin om zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven.

Na een lange periode van overleg is het eindelijk zo ver: de tuin zal door de gemeente Utrecht worden overgenomen van woningbouwcorporatie en grondeigenaar Mitros. De juridische overdracht is inmiddels bijna rond. De gemeente legt het beheer van de tuin in handen van Stichting De Lindenkring.

De opening van de Kloostertuin en de symbolische overdacht van het beheer staan gepland op 5 maart aanstaande om 13u30. Hierbij zal ook wethouder Isabella van de gemeente Utrecht aanwezig zijn. Hij heeft in het college van B&W onder meer de portefeuilles ruimtelijke ordening en krachtwijken onder zijn hoede.

In samenwerking met de gemeente, de tuinontwerper, buurtbewoners en andere vrijwilligers wordt de tuin dit voorjaar grondig opgeknapt en omgetoverd tot een gezamenlijke stadstuin waarin buurtbewoners kunnen genieten van een stukje rust in de wijk en kinderen kunnen leren van de natuur. Ook zullen er schooltuintjes worden aangelegd voor de kinderen van de naastgelegen basisschool de Boemerang, waar zij hun eigen groenten kunnen kweken.

Dit voorjaar is er elke maand een klusdag in de Kloostertuin. Hoewel de opening van de Kloostertuin officieel nog niet heeft plaatsgevonden is op zaterdag 8 februari al een start gemaakt met het opknappen van de tuin. Tien buurtbewoners hebben vol enthousiasme hun steentje bijgedragen aan het verwijderen van maar liefst 657 stoeptegels. De eerstvolgende keer dat we samenkomen is op zaterdag 22 maart, de dag waarop het Oranjefonds het vrijwilligersevenement NLDoet organiseert. Verdere data zijn 12 april, 24 mei en 14 juni. Op deze dagen is iedereen welkom om tussen 10 en 14 de handen uit de mouwen te steken om van de Kloostertuin een mooie plek voor jong en oud te maken.

De komende maanden kunnen we onder andere helpen bij de volgende werkzaamheden: grond afvoeren, nieuwe grond aanvoeren, grond egaliseren, kappen en snoeien, bestrating aanbrengen en nieuwe begroeiing aanbrengen. Hulp is welkom in alle soorten en maten. Heeft u groene vingers of houdt u juist van stevig aanpakken? Kunt u helpen met het aanleggen van een binnenplaats, kent u iemand die ons daarbij kan helpen of heeft u goede apparatuur die u ons ter beschikking wilt stellen? Wij horen het graag. Ook tips voor goede sponsors zijn uiteraard meer dan welkom.

Wilt u meer weten, meehelpen bij de klussen of op een andere manier bijdragen aan het opknappen van de Kloostertuin? Neem dan contact op met Helma Mantel (helmamantel@yahoo.com)  Of Yvonne Abels

(06 42864219)  of kom langs op één van de klusdagen. De ingang van de Kloostertuin is achter het Gezondheidscentrum aan de Elsstraat.

U bent van harte welkom! Belangrijke data:5 maart 2014, 13u30: opening van de Kloostertuin12 april, 24 mei en 14 juni: van 10 tot 14 samen klussen

Kijk hier voor een eerder artikel