Klankbordgroep kritisch op programma voor Zijdebalen

Voor de klankbordgroep was10 november een markeerpunt voor de verdere ontwikkeling van het plan Zijdebalen. Op die avond vroegen gemeente en projectontwikkelaar wat de groep vond van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), het voorportaal van het te maken bestemmingsplan. Op 22 december is er een inloopavond belegd. Op 6 januari (aanvang 19.30)  is er een meer uitgebreide informatieavond in het voormalige kantoor van Jongeneel aan de Zeedijk. Dan zullen ook leden van de klankbordgroep hun visie toelichten op verschillende onderdelen van het pro­gramma.
De visie van de klankbordgroep heeft de groep verzonden aan het college van burgemeester en wethouders. De klankbordgroep is niet tegen de ontwikkeling van het terrein en het plan zit er op punten bemoedigend uit. Maar vanaf het begin was er bezwaar tegen zoveel woningen op zo’n klein terrein. De meeste kritiekpunten hangen daarmee samen. 

 

In volgorde gaat het om de volgende punten.

  1. De groep heeft geen gehoor gekregen om het plan Zijdebalen te bezien in samenhang met de ontwikkeling in de directe omgeving als de sloop en nieuwbouw van Oudenoord 275, andere bouwplannen aan de Westerdijk, de relatie met het Noordsepark, de ontwikkeling van de Hogeschool en andere delen van  Pijlsweerd.
  2. De hoogte van de bebouwing langs de Zeedijk en deels langs de Westerdijk ligt vanaf het begin van de planontwikkeling zwaar op de maag van aanwonenden.
  3. Het mooie idee om het water terug te brengen in de Westerdijk kan nog wel gerealiseerd worden. Het is echter niet als eis geformuleerd. De ontwikkelaar hoeft het niet aan te leggen. En dat gaat dus ook niet gebeuren, want de ontwikkelaar vindt het te duur.
  4. Het plein, getekend op de plek waar nu de Gamma is, wordt op die plek geen plein waar men graag wil verblijven. Het wordt een tochtgat met geparkeerde auto’s en fietsen. Aan de Vechtzijde komt het als publieksruimte veel beter tot zijn recht.
  5. Het groen stelt weinig voor. Er is alleen beperkt toegankelijk groen binnen 2 van de 4 huizenblokken. Het openbaar groen bestaat alleen uit een bomenrij langs de Vecht.
  6. Over het verkeer en parkeren is ieder overleg veel te doen geweest. De  klankbord­­­­­groep meent dat dit nog steeds geen goede vorm en inhoud heeft gekregen. Wat betekent dat zo’n 800 woningen (Zijdebalen /Westerdijk/Oudenoord 275) erbij? Voor de buurt zelf, voor de aanwonenden, maar ook voor de wijdere omgeving?
  7. De groep vraagt zich af wat de 14 (!) bijeenkomsten met de gemeente en de projectontwikkelaar nu daadwerkelijk hebben opgeleverd. De bewoners denken graag mee, maar dan moet er ook naar hen  beter geluisterd worden.