Kinderen Piramide willen spelen op terrein Overloop

Jeugd actiever dan gemeenteplesmanlaan en terrein overloop.jpg - 1.89 Mb
Al meer dan 2 jaar ligt het terrein van het voormalige gebouw de Overloop in zuilen aan de Plesmanlaan er weliswaar bestraat maar desolaat bij. De gemeente heeft plannen met de omgeving waaronder de aanleg van een Cruyff Court. Doordat de school de gymzaal wil verplaatsen op een deel van het terrein aan de van Meelstraat is de kans aanwezig dat op het Overloopterrein huizen komen. Dit is al ruim een jaar geleden in een bewonersavond door de gemeente aan bewoners medegedeeld (klik hier voor het verslag) . Daarna is het echter doodstil gebleven. Kinderen van de Piramideschool waren het echter zat en hebben aan de gemeente gevraagd of er speeltoestellen op het terrein van de Overloop geplaatst kunnen worden. Een goed initiatief, maar de gemeente heeft alleen ingestemd met een tijdelijke plaatsing daar de plannen voor nieuwbouw vooralsnog doorgaan. Een slecht idee vindt de wijkraad daar de omgeving al niet rijkelijk bedeeld is met speelruimte sinds het hek om de school staat. Of het Cruyff Court er ooit komt is ook maar afwachten. De kinderen zijn in actie gekomen, nu de gemeente nog.