J.O.V. Geuzenwijk wint de Slinger Award 2009

De Jeugd en Ontspanningsvereniging Geuzenwijk is  al  ruim 60 jaar oude maar nog steeds zeer actieve vereniging met activiteiten voor de jeugd en volwassenen in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Bij de vereniging is het mogelijk deel te nemen aan biljarten, carnaval, darts, handwerken, klaverjassen, majorette/ twirling, steps en voor de jeugd het jaarlijkse zomerkamp. Het verenigingsgebouw bevindt zich in het Geuzenkwartier aan de Laan van Chartroise in Ondiep. De vereniging loopt voorop in Noordwest als het gaat om het zelfstandig en met veel vrijwilligers activiteiten organiseren. Op 11 november werd door burgemeester Wolfsen de Slinger Award 2009 uitgereikt. De Slinger Utrecht is een keten van individuen en Utrechtse organisaties, waaronder sociale instellingen, bedrijfsleven, overheid, scholen, sportverenigingen en culturele instellingen, die willen bijdragen aan een hechtere, veiligere en vooral leefbare Utrechtse samenleving. Er zijn enorm veel mensen die willen bijdragen aan een prettige, tolerante en betrokken Utrechtse samenleving, maar niet precies weten hoe, of er de middelen niet voor hebben. Met een door de vereniging ontwikkeld initiatief, is de Jeugd en Ontspanningsvereniging Geuzenwijk, winnaar geworden van de Singer Award 2009.

Het bestuur is buitengewoon blij met deze prijs en ziet dit als een bekroning voor alle vrijwilligers die dagelijks met en rondom de activiteiten van de vereniging bezig zijn. 

Het maatschappelijk initiatief: 

begin 2009 is de vereniging gestart met een nieuw initiatief in het kader van “de jeugd moet meer bewegen”. Door middel van het benaderen van basis scholen in voornamelijk de wijk utrecht noordwest stellen wij kinderen in de leeftijd van 5 jaar en ouder in de gelegenheid kennis te maken met de activiteiten van vereniging en deel te nemen aan de bewegingsactiviteit majorette en twirling. Door veel basis scholen is hier positief op gereageerd en hangt er een poster van de verenging zichtbaar op hun mededelingenbord. De vereniging heeft door middel van dit initiatief in een relatief zeer korte termijn 10 nieuwe meisjes aan zich kunnen verbinden, die wekelijks met veel plezier aan deze activiteit deelnemen. Tevens is het initiatief uitgebreid met het geven van een workshop op een school, door één van de leden van de vereniging en waar het thema “de jeugd moet meer bewegen” eveneens centraal staat. 
 
De vereniging wil graag in de komende jaren dit initiatief verder uitbreiden, door middel van en met haar (beweging)activiteiten in te spelen op het door de gemeente utrecht genomen initiatief, te werken aan een gezond gewicht voor kinderen en volwassenen. Uit onderzoek is gebleken dat in de wijk noordwest 28 % van alle kinderen op basisscholen te kampen heeft met overgewicht. Van alle volwassenen in noordwest heeft 36% overgewicht en in zuilen noordoost zelfs 44%. 
 
Met dit initiatief dat zich niet alleen tot de wijk utrecht noordwest zal beperken, verwacht de vereniging een maatschappelijke bijdrage aan het overgewicht en beweging van vooral kinderen, maar ook volwassen in de stad utrecht te kunnen leveren. 
 
Toelichting van de jury met als voorzitter de heer a. Wolfsen burgemeester van utrecht & ambassadeur van de stichting slinger Utrecht: 
 
Jeugd- en OntspanningsVereniging Geuzenwijk is diepgeworteld in de buurt en brengt mensen samen. Het is utrechtser dan Utrecht. De jury heeft grote waardering voor de vereniging die hoe ouder, hoe fitter lijkt te worden. De vereniging slaagt erin om met bestaande activiteiten een actueel probleem aan te pakken en op deze manier maatschappelijk relevant te blijven. Ook betrekt de organisatie de mensen van jong en oud in de wijk.