Jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Jongeren Geuzenwijk hebben nieuwe huiskamer.De jongeren uit de Zuilense Geuzenwijk hebben een nieuwe plek om te computeren, een spelletje te spelen, te praten of tv te kijken. Én om huiswerk te maken! Op zaterdag 9 februari opende wijkwethouder Rinda den Besten de nieuwe locatie aan de Nicolaas Ruychaverstraat 2 als de ‘Jongerenhuiskamer Geuzenwijk’. Woningcorporatie Mitros had de jongeren de afgelopen jaren een eigen ruimte in het hoekpand aan de Van der Marckstraat beschikbaar gesteld. Vanwege de sloop van dit pand hebben de twee beheerders samen met de gemeente, politie en Mitros gezocht naar een nieuwe locatie voor een jongerenvoorziening. Deze is gevonden in de voormalige huisartsenpraktijk aan de Nicolaas Ruychaverstraat 2.   
De initiatiefnemers, Ali Memis en Abderahim Ayachi, organiseerden zaterdag 9 februari van 14.00 tot 15.00 uur een Open Dag voor buurtbewoners. Tijdens de Open Dag konden bewoners zien hoe de ruimte is ingericht en kunnen bewoners kennismaken met de jongeren en beheerders. Er zijn huisregels opgesteld voor de jongerenhuiskamer en er zal een maandelijks overleg zijn met geïnteresseerde bewoners, de politie en gemeente over de gang van zaken in de jongerenvoorziening.
Abderahim Ayachi: “De jongerenhuiskamer is voor de jeugdige Geuzenwijkers een gezellige plek binnen die voor hen toch buitenshuis is. Een plek waar jongeren samen kunnen komen zodat we ook nog eens de overlast op straat terugdringen.“
 
Afname jongerenoverlast in Geuzenwijk
Dankzij verschillende initiatieven van jongeren en politie is de jongerenoverlast in Geuzenwijk de afgelopen jaren enorm afgenomen. In 2005 waren er nog 62 meldingen, dat is in 2006 gedaald tot 27. Dat is een daling van 56%, in 2007 is deze daling verder gegaan tot 76%.
 
De Jongerenhuiskamer Geuzenwijk is dagelijks geopend van 17.00 – 24.00 uur en is alleen bedoeld voor jongeren uit de buurt. Schoolgaande jongeren worden vóór 24.00 uur naar huis gestuurd. De beheerders houden toezicht op het naleven van de regels.