Initiatievenfonds

Wat is het Initiatievenfonds

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. De gemeente wil met het geven van een bijdrage meer mensen stimuleren om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of de stad Utrecht. Denk hierbij aan het stimuleren van ontmoeting, het planten van meer groen of het opknappen van een pleintje.

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag

  • U levert samen met anderen een actieve bijdrage aan de uitvoering van het initiatief.
  • Het gaat om een gezamenlijk, niet persoonlijk, belang.
  • U voert het initiatief uit binnen de gemeente Utrecht.
  • Er is draagvlak in de buurt/wijk/stad voor het initiatief.

Ondersteuning uit het Initiatievenfonds is mogelijk voor maximaal 3 jaar.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. Aanvragen hoger dan € 20.000,00 worden jaarlijks op 3 vaste data in behandeling genomen: 1 januari, 1 april en 1 september.
Hulp nodig? Ga dan langs bij het wijkbureau of de sociaal makelaar bij u in de buurt.

Participatie

Het Initiatievenfonds is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners en ondernemers uit de stad.
Wilt u uw initiatief delen met anderen of wilt u weten wat voor initiatieven er nog meer in de stad zijn? Kijk dan op www.jijmaaktutrecht.nl.

Meer informatie

Hebt u vragen over het Initiatievenfonds? Kijk op de pagina ‘Veelgestelde vragen’. U kunt ook contact opnemen met uw wijkbureau. Of print de flyer (pdf, 225 kB) over het Initiatievenfonds.

Lees voor meer informatie het Beleidskader (pdf, 64 kB) en de notitie Initiatievenfonds (pdf, 73 kB).

Voor meer informatie en actuele informatie Wijkbureau Noordwest