Informatie en Advies Ouder Kind Centrum van start

Vanaf 1 januari gaan de medewerkers Informatie en Advies van start. Zij gaan de balie van het Ouder Kind Centrum bemensen en zullen vragen van kinderen, jongeren en ouders proberen te beantwoorden of zonodig doorverwijzen.
De vragen kunnen niet alleen via de balie, maar ook digitaal worden gesteld.

De medewerkers Informatie en Advies zijn het zogenaamde “front office” van het Ouder Kind Centrum. Ze zijn geworven via de kernpartners van het Ouder Kind Centrum. Dat zijn de wijkwelzijnsorganisaties, de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19.

Voor meer informatie: Rob Peters, 030 286 28 86 (kwartiermaker Ouder Kind Centrum)

Klik hier voor de nieuwsbrief