Inbreng op begroting op raadsinformatieavond

In de raadsinformatieavond van 3 april van dit jaar gaf de wijkraad een reactie op wijkambitie. Een document waarin de behoefte van de wijk op een groot aantal gebieden staat geformuleerd. Met de begroting 2013 in de hand en de invulling van de vakdiensten op de wijkambitie ernaast zou het mogelijk moeten zijn meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu exact gebeurt in Noordwest in 2013. Dit bleek echter geen makkelijk opgaaf, zo bleek uit de inbreng van de wijkraad op de raadsinformatieavond van 9 oktober.

Wel meer duidelijk was er over de korting op het LBB van 2 ton. Inzet van de PVDA heeft er echter voor gezorgd dat wijken met een tekort gebruik kunnen maken van wijken met een overschot. Een lichtpuntje !