Hoog bezoek in Zuilen

zuilen van der laanMinister van der Laan kwam op 14 december polshoogte nemen in Zuilen om te kijken of deze Krachtwijk op de goede weg is. Met in zijn kielzog een 2-tal wethouders en een dozijn hoge ambtenaren werd een middag en avond gekeken en geluisterd of de besteedde euro’s goed terecht komen. Er werd o.a. een bezoek gebracht aan het museum Zuilen en het nieuwe plan over de herinrichting van het Bernhardplein werd door bewoners van de klankbordgroep aangeboden.  De avond was er voor bewoners om in debat met de minister te gaan, en ondanks dat de avond meer gesprek opleverde dan de onlangs gehouden Utrecht Veilig avond in Zuilen bleef het bij een paar kleine verbale “schermutselingen” . Dit met in het achterhoofd de verlenging van het samenscholingsverbod en de nog steeds forse jongerenproblematiek.

Gezegd moet daarbij ook worden dat er wel degelijk fors geinvesteerd wordt en veranderingen ook niet in een paar jaar gerealiseerd worden. Desalniettemin is de jongerenproblematiek hardnekkig en kampt Zuilen daar al erg lang mee. Een onlangs door de Rekenkamer uitgebracht rapport concludeert ook dat het beleid van Utrecht op het gebied van jeugd en veiligheid verbeterd is maar ook dat er zorgen zijn over de overlast veroorzaakt door de jeugd tot 12 jaar. Zie ook: De Nieuwe Utrechter.  het artikel Krachtwijken Kansloos en Utrecht Veilig avond: een gemiste kans
Lees hier het gemeenteverslag van die avond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister van der Laan met gespreksleidster                           Een volle Boeg aan de Prinses Margrietstraat wacht op de minister  

Gabrielle van Asseldonk aan de statafel