Hogeschool weg uit Pijlsweerd, wat komt er voor in de plaats?

De Hogeschool Utrecht met drie grote locaties langs de Oudenoord en Nijenoord zal binnen vijf jaar ver­trekken naar De Uithof. Bewoners in Pijlsweerd vragen zich af wat er voor in de plaats komt.  (Stu­denten)­huisvesting, kantoren, winkels, horeca  en andere bedrijvigheid die vlakbij de binnenstad willen zitten? Blijft de bebouwing, wordt er gesloopt, komt er nog meer bebouwing bij? Nog meer verkeer?

Wat betekent het  dat de St. Jacobsstraat en Oudenoord de ‘ Kop van Noord’ moet worden met een’ Parklane’ uitstraling? Dat laatste staat in het ambitiedocument ‘Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar’.  En dat tegen het licht dat er al zoveel op stapel staat in deze buurt: 1000 woningen in Zijdebalen, het Noorderlicht en langs de Westerdijk, er in het Noordsepark aan een forse facelift wordt gewerkt en de uitwerking van de Vechtvisie aanstaande is.

Ondermeer in het driemaandelijke buurtoverleg Pijlsweerd werd eral enige tijd geleden gevraagd naar een gebiedvisie voor Pijlsweerd Oost. De gemeente heeft nu opdracht gegeven aan studenten van de Hogeschool zo’n gebiedsvisie te maken. Zij kijken daarbij ook naar de aangrenzende gebieden, inclusief het noordelijk deel van de binnenstad.

 Om van de bewoners te horen welk soort functies gewenst worden langs Oudenoord en Nijenoord  en hoe de openbare ruimte er uit zou moeten zien, hebben de studenten in het buurtoverleg van 12 december hun oren te luisteren gelegd. Het werd een levendige discussie met de ruim 30 aan­we­zi­gen.  Het punt veiligheid speelde een belangrijke rol. Het moet geen afvalputje worden van functies die in de binnenstad niet (meer) gewenst worden.  Shoarma- tenten en afhaalwinkels heeft Pijls­weerd al  in zeer voldoende mate.

Het moet gaan om functies die meerwaarde creëren. Gedacht werd, naast wonen,  aan werkplaatsen voor de creatieve industrie.  Een multifunctionele invulling van het prachtige nieuwe gebouw  700 met fraaie collegezaal. Te denken valt aan plaats voor kunst, cultuur, horeca  en wijkge­richte activi­teiten. Maak van de Oudenoord / Nijenoord weer een groene bomenlaan, meer groen en minder asfalt, versterk de verbinding met het Noordsepark en de Vecht. Het terugdringen van het vele doorgaande autoverkeer is een absolute voorwaarde. Nu heeft de Oudenoord, samen met de Weerdsingel WZ en de Kaatstraat, de twijfelachtige eer in de top drie te staan van de straten met de meeste luchtvervuiling in de stad.

Voor hoog­waardige bedrijvigheid en woonfuncties kan de gemeente niet zelf zorgen. Wel daarvoor de voorwaarden opnemen in een nieuw bestem­mingsplan en door zelf  te investeren in een groene  en verkeersluwe openbare ruimte. Van groot belang is dat de gemeente de komende (ver)bouw­initiatieven beziet vanuit de ge­wenste samenhang van functies  voor de buurt. Dat heeft er aan ontbroken bij de be­oordeling van de  bouwplannen voor het Noorderlicht, Zijdebalen en langs de Westerdijk.

De studenten ronden hun studie in februari af en zullen het resultaat presenteren op het buurtoverleg op 6 maart 2012. Het buurtoverleg Pijlsweerd is voor iedereen toegankelijk!