Hogeschool weg uit Pijlsweerd, wat komt er voor in de plaats? – deel 2

Op 16 december 2011 schreef ik over het vertrek van de Hogeschool uit de panden langs de Oudenoord en Nijenoord. Wat kan er voor in de plaats komen en dat gezien vanuit de invals­hoek leefbaarheid? Studenten van de Hogeschool kregen van de gemeente de studieopdracht hier naar onderzoek te doen. De nabijheid van de binnenstad was daarbij ook in beeld.  De studie werd ondermeer begeleid door sociaal makelaar Rob Steinebach en wijkraadvoorzitter Gerard van Wakeren.  

Op 16 december peilden de studenten de mening van het Buurtoverleg Pijlsweerd. Voor de levendige discussie verwijs ik naar de website van de wijkraad. Op het Buurtoverleg  van 23 maart kwamen de studenten in een druk bezocht  buurtoverleg (43 personen) het resultaat uit een zetten.

Oudenoord-Nijenoord moet een aantrekkelijke binnenstedelijke woonomgeving worden met daarbij behorende voorzieningen waardoor er meer activiteit komt in de buurt.   

Dit door verschillende (semi)openbare publiekstrekkers te vestigen – in combinatie met goedkopere en duurdere appartementen – deels in de bestaande panden, deels in nieuwe panden waar gesloopt gaat worden (Nijenoord). Het straatbeeld en een parkeerterrein worden vergroend,  er is ruimte voor een beeldentuin / expositieruimte voor kunstenaars, het witte pand (waar de Quick Fit inzat) zou omgebouwd kunnen worden tot een duurzaam hotel en de tunnel onder het spoor heeft een oppepper nodig. In 16 deelprojecten is dit uitgewerkt. Het 17de deelproject betreft voorstellen om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. De pro­jecten die in de openbare ruimte liggen zijn (bij benadering)ook financieel onderbouwd.

Op veler verzoek – en met toestemming van de studenten –  vindt u het rapport en de begeleidende kaart ook op onze website in pdf-bestand. 

Het woord over de toekomst van dit deel van Pijlsweerd is nu aan de gemeente. Wat gaat zij voor het maken van een toekomstvisie overnemen van dit inspirerende studentenonderzoek? Ik dank de studenten Alisa Vogelpoel, Cor Staal, Freddie Gerrits en Yorick Westland voor dit werkstuk. 

6 juni 2012, Gerard van Wakeren.