Handtekeningen voor de Kloostertuin

Maandag 28 november kwamen twee kleuterklassen van basisschool de Boemerang naar de Kloostertuin.(achter het gezondheidscentrum aan het Boerhaaveplein)  Het was de bedoeling om daar de wijkwethouder, Frits Lintmeijer te ontvangen en hem handtekeningen aan te bieden.Ter ondersteuning van de plannen van buurtbewoners en de school,  om de verwaarloosde kloostertuin  om te vormen tot stadstuin/schooltuinencomplex. Helaas was de wethouder ziek, maar gelukkig kwam de heer Landaal van de gemeente Utrecht, namens de heer Lintmeijer de handtekeningen in ontvangst nemen. 

Namens de Lindenkring bood Joost van Leeuwen een plan van aanpak aan waarin de plannen worden toegelicht.Tevens bijna 200 handtekeningen van buurtbewoners die het plan steunen. Door de aansluiting van de Boemerang hebben de plannen van de Lindenkring nog meer maatschappelijk draagvlak gekregen. Wat dan ook de meeste indruk maakte op de heer Landaal waren de kleuters, die met veel overtuiging zongen dat de tuin moest blijven. 

 
 
De aanwezigen hoopten natuurlijk dat de heer Landaal meteen namens de gemeente naar Mitros toe zou stappen om de tuin aan te kopen. Dat gebeurde helaas niet. Maar hij liet wel weten onder de indruk te zijn en het met de wethouder te zullen bespreken. Zoals bekend wil de gemeente in de komende periode gaan afwegen welke initiatieven in de wijk Ondiep ondersteund zullen gaan worden. Het initiatief van de Lindenkring houdt onder meer in:
  •  Er komt een schooltuinencomplex waar de Boemerang, die er praktisch naast ligt, tientallen jaren gebruik van kan maken. Natuurbeleving voor honderden kinderen in een prachtwijk/krachtwijk!
  • De kloostertuin park wordt beheerd  door buurtbewoners in samenwerking met de school.
  • Er is al ondersteuning toegezegd door een landschapsarchitecte voor adviezen bij de inrichting, het centrum voor natuur en milieucommunicatie van de gemeente Utrecht bij ondersteuning van de schoolklassen en door intratuin Utrecht voor materiele ondersteuning.
 
Je zou bijna zeggen: wat kan je nu nog voor argumenten bedenken om dit plan niet te ondersteunen.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens stichting Lindenkring, Joost van Leeuwen