Goed nieuws voor het Monicahof

Begin juli werd er aandacht gevraagd voor een bouwplan in het park Monicahof in Pijlsweerd. Als dit plan zou worden uitgevoerd zou een flink stuk groen zijn parkfunctie verliezen. Een groot aantal bewoners van Pijlsweerd hebben zienswijzen ingediend en de gemeenteraad heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder, Harrie Bosch. Dinsdagavond 1 september bij de vergadering van de Wijkraad Noordwest waren Harrie Bosch en Rinda den Besten aanwezig. Tijdens de vergadering zei Harrie Bosch dat het bouwplan in zijn huidige opzet niet door het College van B&W zal komen. Dat is ook al aan de indiener van het plan meegedeeld. Beide wethouders vinden dat groen in de wijk belangrijk is. Wel vindt Harrie Bosch dat een verbetering van het pand de uitstraling van het park kan verbeteren. De aanvrager zal een nieuw plan moeten maken. Hierbij zal overleg gezocht worden met de buurt en afstemming gevonden moeten worden met het plan voor de herinrichting.

Met dit herinrichtingsplan (waarmee bewoners al drie jaar bezig zijn) wordt het park veiliger en mooier en vanuit het LBB is er eerder dit jaar een substantieel bedrag toegekend. De wijkraad gaf aan dat de randvoorwaarden waaronder dat overleg met de aanvrager, de rest van de buurt en de gemeente zal plaatsvinden wel tevoren helder moeten zijn. Bewoners vinden in ieder geval dat er geen vierkante meters van dit toch al kleine park opgeofferd mogen worden voor bouwen.

 
Wordt dus vervolgd; bewoners en gebruikers van het Monicahof zullen er bovenop  blijven zitten.