Gemeente negeert advies Oudenoord

IMG_4946.JPG - 509.40 Kb

Inspraak bouwplannen volgens gemeente voldoende.
Al eerder schreven we diverse malen over de bouwplannen van de gemeente aan de Oudenoord. In twee adviezen gaf de wijkraad aan, gezien de verregaande gevolgen voor de omgeving, de inspraak ver beneden de maat te vinden. Ook ontbreekt volgens de wijkraad enige samenhang met andere bouwplannen in de omgeving. Lees hier meer over de plannen en  adviezen van de wijkraad aan het college. 

De gemeente is zich echter van geen kwaad bewust en vindt de inspraak voldoende, zo laat zij in een reactie op het wijkraadsadvies weten. Lees hier de reactie van de gemeente.

16/06: Inmiddels is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) door het college vastgesteld en kunnen volgende stappen gezet worden. Lees hier meer over de verdere procedure.