Gemeenten moeten inspraak bewoners verbeteren

Tot deze conclusie kwam de nationale onbudsman. Het huidige College mag zich daar wat van aantrekken daar Utrecht tot èèn van die gemeenten gerekend mag worden. De laatste periode hebben we gezien bij o.a. het ALU en de bouwplannen bij de Oudenoord dat daar bewoners gepasseert worden en inspraak een wassen neus blijkt. In een tijd waar overheden steeds meer voorzieningen afbreken en meer verantwoordelijkheden bij de burger leggen mogen diezelfde overheden ook weleens echt werk van inspraak maken. De nationale ombudsman gooide er maar weer eens een onderzoek tegenaan, het zoveel over dit thema, en schrijft in een persbericht:
Veel gehoorde knelpunten zijn dat burgers te laat worden betrokken door de gemeente of dat hun inbreng wordt genegeerd. Ook wordt vaak geklaagd over gebrekkige informatievoorziening gedurende het traject of hebben burgers het gevoel dat de beslissing eigenlijk al genomen is en de procedure een verplichte oefening is."

Als handreiking heeft de nationale ombudsman uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie vastgelegd in tien spelregels voor gemeenten die toepasbaar zijn op de dagelijkse praktijk. Makkelijker kunnen ze het dus niet maken. Nu nog vormgeven in de praktijk want eerder kwam het college met de nota Bouwen aan Participatie  en daar blijkt vooralsnog in de praktijk weinig van terecht te komen.