Gemeente gooit geweldig stadsgroen over de balk

alt

Ook raadsleden zetten vraagtekens bij bouwplannen MonicahofIn de zwaar vervuilde driehoek Amsterdamsestraatweg – Weerdsingel WZ – Oudenoord ligt het mooie Monicahof. Een van de schaarse groene oases voor Utrechters om te genieten van stadsnatuur en waar kinderen veilig kunnen spelen. Bewoners zijn twee jaar geleden een initiatief gestart om de gemeente te vragen het park nog mooier en veiliger te maken. De gemeente steunt het plan, maar de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente wil nu waardevol groen van het Monicahof verkopen voor ongepaste nieuwbouw. De buurtbewoners zijn verbijsterd en hebben de Utrechtse raadsleden om steun gevraagd. Inmiddels hebben de raadsleden vragen gesteld aan de wethouder. 

   Nieuwbouw verkleint Monicahof   afbeelding 9.jpg - 323.38 Kb

Het gaat om  de sloop en nieuwbouwplannen van de heer Visch voor een pand aan de achterkant van het Monicahof. Gezien de slechte staat van het oude industriĆ«le gebouw lijkt verbetering of vernieuwing ook voor bewoners een vooruitgang. Maar pas tijdens een presentatie van de architect in februari 2009 bleek dat het nieuwe pand veel groter zou worden dan tot dan toe was verteld. De nieuwbouw wordt hoger, breder en dieper en gaat ten koste van het voetbalveld voor kinderen, gras en oude bomen. In de praktijk zal 25% van de parkfunctie verdwijnen. In juni 2008 is een vrijstellingsaanvraag bij de gemeente ingediend en in mei 2009 is een aanvraag gedaan voor een bouwvergunning. Helaas blijkt dat er op ambtelijk niveau al min of meer ervan wordt uitgegaan dat die vrijstelling wel verleend gaat worden omdat men de nieuwbouwplannen daar toejuicht en het plan om het park veiliger te maken wordt vertraagd. Dit is een klap in het gezicht van de buurt en volledig in strijd met de samenwerking tussen buurtbewoners en gemeente om het park nog veiliger en mooier te maken.  
 

Geen groen voor Poen
Het Monicahof zorgt voor een gezellige buurt, waar bewoners en kinderen elkaar treffen, de leefbaarheid en sociale functie zijn erg belangrijke functies van het Monicahof. Zo wordt er al jaren een buurtfeest georganiseerd, waarbij elk jaar veel buurtbewoners elkaar ontmoeten.  Een aantal jaar geleden was de kreet van de gemeente: “Geen groen voor Poen”, om te voorkomen dat groen voor steeds meer steen en asfalt wordt ingeruild. En die strijd lijkt nog niet gewonnen. Op dit moment wordt een stuk groen bedreigd in een van de meest bebouwde en verkeersdrukke locaties van Utrecht: Pijlsweerd. De buurt kent een zeer slechte luchtkwaliteit door de massale verkeersstromen op de Amsterdamsestraatweg, Weerdsingel WZ en Oudenoord. Daar komen extra verkeersstromen door de nieuwbouwplannen voor vele woningen op het Zijdebalenterrein en het plan voor het gebouw van de voormalige Sociale Dienst in het vooruitzicht nog bij. De bewoners hebben de Utrechtse raadsleden om uitleg gevraagd en het lijkt erop dat zij zich gaan inzetten om het huidige mooie Monicahof te redden van nog meer steen. De buurt is blij dat Groen Links namens alle Utrechtse raadsleden de verantwoordelijke wethouders Harrie Bosch en Harm Jansen om opheldering heeft gevraagd. 

Actie 
Aan de bewoners is nooit iets gevraagd door de dienst Stadsontwikkeling en de buurt heeft het gevoel dat het belang van bouwen zwaarder weegt dan groen in de wijk. Ook heeft de buurt de hulp van Rinda den Besten als wijkwethouder ingeroepen. Belangrijk thema in haar portefeuille is immers Noordwest veiliger maken en het groen behouden.  De bewoners en de gebruikers van het Monicahof willen zich niet zomaar aan de kant laten zetten en komen in actie. Afgelopen week hebben de buurtbewoners ambtenaren, bestuurders, politiek geĆÆnformeerd over de werkwijze van de afdeling Stadsontwikkeling. Inmiddels zijn ruim 20 bezwaarschriften ingediend tegen het bouwplan van de heer Visch. Op dit moment ziet het er nog naar uit dat de nieuwbouwplannen worden doorgedrukt.