Parkeerinfarct aan de Berlagestraat

Al eerder schreven we over de BerlageBurcht, inmiddels vancampenstaete geheten, in Zuilen. Het lijkt zo mooi: betaalbaar wonen in je eigen appartement en dat maar liefst 80 maal. Er worden echter maar 40 parkeerplekken op eigen terrein gerealiseerd daar de norm voor studentenhuisvesting is gehanteerd door de gemeente. Iedereen weet dat er echter veel meer dan 40 auto’s met de gelukkige kopers van deze appartementen mee zullen komen en deze auto zullen in de openbare ruimte terecht komen. Een openbare ruimte die al erg te leiden heeft onder de druk van veel meer auto’s van o.a.: de Moskee, winkelcentrum de Punt en diverse nieuwbouw projecten in de buurt. Ondanks alle goede beloften van het College op het gebied van groen, openbare ruimte, parkeerdruk en luchtverontreiniging ontbreekt het hier echter weer totaal aan visie en een integrale aanpak met als gevolg een omgeving die over een paar jaar onleefbaar is. De wijkraad heeft daarom ook een advies hierover aan het College geschreven.Dit advies kunt u hier lezen.

Het heeft een half jaar geduurd voordat het College een reactie heeft gegeven. Helaas is de reactie op het advies niet hoopgevend en vewachten we dat de parkeerproblemen niet opgelost zullen worden en de leefbaarheid sterk onder druk zal komen te staan. Lees hier de reactie van het College.

De verwachtte bouwplannen in fase I (waarover het nu gaat) en fase II (als volgend plan voorzien ertegenaan, aan de straatweg) kunt u hier lezen.