Geen bus naar nieuwe sporthal Zuilen

De sporthal Zuilen gaat verhuizen en ondanks dat de wijkraad vindt dat het jammer is dat een belangrijke voorziening uit de wijk verdwijnt, biedt de nieuwe locatie ook mogelijkheden. Mogelijkheden om een sportpark met een breed aanbod aantrekkelijk te maken. De gemeente heeft beloofd dat op andere delen in de wijk het verlies aan mogelijkheden voor activiteiten gecompenseerd wordt. Dit zou o.a. moeten door een Cruyff Court aan te leggen bij de Plesmanlaan en door daar de gymzaal te vervangen. Zorgen zijn uitgesproken d.m.v. een advies over het totaal ontbreken van openbaar vervoer bij de nieuw te bouwen sporthal. Vooralsnog is daar geen rekening mee gehouden. Dit betekent dat een voorziening, die al buiten de wijk ligt straks niet makkelijk bereikbaar is of vol met auto’s komt te staan. Een onwenselijk scenario en we hopen ook dat de gemeente hier een oplossing voor zoekt. Lees hier het advies.