Geen bieb meer in Ondiep

Inmiddels is er bij de ingang van de bibliotheek aan de Plantage te lezen dat deze vestiging op 1 januari 2012 dicht zal zijn. Een niet al te beste start van het nieuwe jaar zeg maar. Eind oktober al gaf de wijkraad aan het College het dringende advies om deze vestiging niet te sluiten. Veel argumenten om uiteindelijk wel te sluiten werden genoemd in de notitie  “Modernisering Bibliotheek Utrecht”. Argumenten die de bibliotheek als uitgangspunt hadden. Argumenten waarin Ondiep centraal stond telden helaas minder. Investeringen van de laatste jaren middels de Krachtwijkengelden waarin onderwijs en werk een grote rol spelen, lopen door dit soort bezuiningingen het risico hun kracht te verliezen. Dit terwijl alom bekend is dat lezende kinderen het maatschappelijk beter doen 

Op 11 november werd in de raad het moderniseringsplan besproken. Dit leverde een motie op die het College vraagt te onderzoeken of er toch een bibliotheekfunctie in Ondiep behouden kan blijven. We zullen kritisch blijven volgen hoe hard er onderzocht gaat worden en wat dit oplevert. Wat bijvoorbeeld te doen met de boekencollectie? Daarnaast kwam de raad er wat laat achter, toch ook te lezen in het moderniseringsplan, dat er t/m 2015 nog huur betaald (ruim 2,5 ton?) moet worden voor de (oude) locatie. Een onderhuurder zal gezocht moeten worden maar dat zal in tijden van economische crisis niet makkelijk zijn.  

Tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Ondiep op 30 november werd opnieuw door bewoners met onbegrip gereageerd op de voorgenomen sluiting.  We houden u op de hoogte.