Hoe verder tussen het Spoor en de 2e Daalsedijk?

Bewoners worden door NS uitgenodigd om naar de door NS voorgestelde toekomstige functies van dit terrein te kijken. Dit zal gebeuren op 28 november van 19.15 tot 21.30 uur in het buurthuis de Uithoek.
 
In de uitnodiging staat dat NS graag wil horen welke kansen de bewoners zijn voor dit gebied. Hiermee komt  (wellicht?) dan toch schot in een langlopend proces. In het Dynamisch Stedelijk Masterplan staat dit gebied aangeduid als woningbouwlocatie met een gemiddelde bebouwingsdichtheid van 50 tot 75 woningen per hectare.
 
Tijdelijke studentenhuisvesting is hier heel goed denkbaar, gecombineerd met een auto-arm regiem, aldus het masterplan. Zie hierbij de uitnodiging.