Fortlaan Noord, wel of geen nieuwbouw ?

 

Fortlaan Noord is het gebied tussen de Irenelaan ter hoogte van de nieuwbouw "Irenepark" en de Vecht. Al heel lang staat Fortlaan Noord op de planning van de gemeente er woningbouw neer te zetten. In het Wijk Ontwikkelingsplan eerste fase was er al sprake van en in het Wijk Ontwikkelingsplan fase twee wordt voorgesteld om bij de ontwikkeling van dit gebied een deel van de oorspronkelijke functies en gebouwen op deze locatie te handhaven. Het gaat dan om de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die sinds maart 2007 een beschermd gemeentelijk monument is, en Jachtwerf de Klop . Er blijft dan ook nog genoeg ruimte over om woningbouw neer te zetten.

 

Gelukkig is het er nog steeds niet van gekomen. Helaas mede door vervuiling in het gebied en onlangs ook weer het vinden van asbest in de grond. Projectontwikkelaars hebben zich enkele maanden geleden opnieuw op dit gebied gestort, en gaan ondertussen gewoon door 

met plannen maken. Is het wel verstandig om te gaan bouwen op locatie Fortlaan Noord? Is het niet beter hier een mooi gebied met een natuurlijke uitstraling van te maken in het verlengde van het Muiderslotplantsoen en de Vechtoever? Een plek waar iedereen, dus niet alleen omwonenden, kan genieten van een mooi stuk openbare ruimte van redelijk formaat voor Zuilense begrippen. Meer zicht op de Vecht en de Jachtwerf zodat het ook een veilige plek wordt om te wandelen, te spelen, lekker op een bankje te zitten ed. Ook een plek waarvan gezegd kan worden: Zuilen is niet alleen opgeknapt door de vele nieuwbouw, maar ook door de aandacht die is besteed aan de aanleg van kwalitatief goede openbare ruimte. En wat op het moment steeds verder te zoeken is, een acceptabele verhouding openbare ruimte en inwoners!

De gemeente, projectontwikkelaars en makelaars verdienen één keer geld aan een nieuwbouwproject maar inwoners zitten er hun leven aan vast. De gemeente heeft geld nodig om het gebied op te knappen en veilig te maken. Dat geld moet komen uit de neer te zetten nieuwbouw vinden zij. Misschien is het toch mogelijk de politiek ervan te overtuigen dat er gemeentegeld gebruikt moet worden om het hele gebied op te knappen zonder woningbouw (wie weet is er ook nog subsidie te krijgen voor het saneren van de bodem). Wat vindt u?