Forse bezuinigingen op welzijn te verwachten

alt
 
Als de plannen van het college van B & W doorgaan zullen de welzijnsorganisaties in 2010 fors moeten bezuinigen. Voor Portes in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd betekent dit een bezuiniging van 4 a 5 ton. Club- en buurthuiswerk, ouderenwerk, opbouwwerk en volwassenenwerk zullen dan fors moeten inleveren. Ook komen mogelijk de openingstijden van de speeltuinen onder druk te staan en dreigt er zelfs sluiting. Het verlies van arbeidsplaatsen bij Portes is ook niet uitgesloten. Of de plannen definitief doorgaan wordt in het najaar bekend.  De plannen zijn een direct gevolg van het nieuwe college nadat Groen Links eruit is gestapt en de VVD toegetreden. Hoe deze plannen zich daarbij laten rijmen met de aanpak van de Krachtwijken en de daarin gedane investeringen is ook maar de vraag. Lees hier het collegeprogramma voor 2009-2010. Zodra er meer bekend is laten we dat weten. Sommige bloggers weten in ieder geval al wel waar de klappen gaan vallen en wie daar verantwoordelijk voor is.