Fontein van Berlage, vervolg 2: uitspraak 10 oktober

fontein zonder hek.jpg - 2.05 MbZoals al eerder te lezen was, is er een verschil van mening tussen de gemeente en de aannemer over de kwaliteit van uitvoering van de fontein. Omdat de gemeente en aannemer niet tot een oplossing konden komen, heeft de gemeente het geschil in maart 2008 voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De verwachting was dat er een uitspraak zou zijn eind zomer 2008 en later weer in het 2de kwartaal van 2009. Doordat het een ingewikkelde kwestie is, is er is nog altijd geen uitspraak. Wel heeft de Raad van Arbitrage de zaak op vrijdag 10 juli jl. behandeld en een bezoek gebracht aan de fontein. De verwachting is nu dat de uitspraak op 10 oktober 2009 zal zijn. Op basis van deze uitspraak zal wat er niet in orde is aan de fontein in het najaar van 2009 vervangen worden. Zou het einde van een lang verhaal, daterend uit 2005,  dan toch eindelijk in zicht zijn?  Eerst zien en dan geloven!

Een pluspuntje is dat de gemeente de aannemer gevraagd heeft het hek tot dichter rond de fontein te plaatsen, zodat Stadswerken het groen kan onderhouden en zo het plein een minder trieste uitstraling krijgt.
Vandaag blijkt het hek helemaal weg te zijn!