Fijne feestdagen

Allereerst wil de wijkraad alle bewoners van Noordwest fijne feestdagen toewensen en een betrokken 2012 in een leefbare en bruisende wijk. Als het einde van het jaar nadert is het vaak ook tijd voor een korte terugblik. Waar heeft in 2011 de wijkraad zich mee beziggehouden en zich hard voor gemaakt?
Ook dit jaar werden er weer diverse adviezen aan het College gegeven. Daarnaast werd er in de wijkraad o.a. gesproken over de wijkgroenplannen, de sluiting van de bibliotheek in Ondiep, het openbaar vervoer in de wijk en de veiligheid. Tevens werd er een wijkraadpleging gehouden middels een kaartenactie. De voorgenomen plaatsing van windmolens op de Lage Weide bleek daarbij voor verhitte discussies en acties vanuit bewoners te zorgen.

Naast dit alles zijn de meeste wijkraadsleden ook betrokken in allerlei buurt- en klankbordgroepen en comite’s waaronder de adviesgroep Ondiep en het buurtoverleg Pijlsweerd. In Zuilen waren leden o.a. betrokken bij de herinrichting van het Bernardplein, het Springerpark  en de wijkactieplannen. Ook in 2012 is er weer genoeg reden om actief te zijn. De herstructurering van Ondiep is nog in volle gang en de milieuproblematiek op de Lage  Weide zal veel aandacht vragen. Na een korte winterslaap zal er in januari weer fris gestart worden. De data zijn al gepland. Komt u ook een keer langs?