Fietsknelpunten in Noordwest

Begin juni 2011 is er in het Dienstencentrum de Plantage een bewonersavond gehouden over Fietsen in Noordwest. Dit naar aanleiding van het project Wijken voor de Fiets. Doel van de bijeenkomst was om kansen en knelpunten van het fietsklimaat in Noordwest in kaart te brengen. 
De fietsersbond gaat de komende maanden met de genoemde knelpunten aan de slag om te kijken wat hier aan gedaan kan worden. Na de zomer wil de Fietsersbond de gesignaleerde kansen en knelpunten graag bespreken met geïnteresseerde bewoners. Wilt u hiervoor uitgenodigd worden, mail dan naar wijkenvoordefiets@fietsersbond.nl 
Meer informatie over het project in Utrecht-Noordwest is hier te lezen. Wij hebben i.o.m. de Fietsersbond een aantal veelgenoemde knelpunten alvast op een rij gezet: 

 •  
 • Verkeersplein begin Amsterdamsestraatweg/Daalsetunnel: spitsdrukte, tekort opstelruimte, inconsequent aangelegd: 3 kanten 2 richting- en 1 kant 1-richtingoversteek.
 • De Amsterdamsestraatweg zelf: zeer druk, beperkt zicht voor afslaand én opdraaiend autoverkeer op fietspad, spookfietsers, snorscooters, obstakels die doorfietsen beletten, kuilen in wegdek.
 • 2e Daalsedijk, smal, 2-ri-verkeer, 2 zijden parkeren, tekort fietsklemmen. Kansen: aanleg fietspad op de bedrijventerreinen, potentiele verbindingen met Cartesiusweg en Lombok en 1e Daalsedijk,
 • Kruising Marnixlaan-Amsterdamsestraatweg:  fietsers en rechtsafslaand verkeer delen een strook.
 • Station Zuilen: geen fietsoversteek, te beperkt aantal fietsklemmen.
 • Omgeving winkelcentrum Rokade.
 • Situatie rond Rode Brug.
 • ‘veilige’ schoolomgeving Rietendakschool, laan van Chartroise ter hoogte van voetbalclub.
 • Kans: fietsen langs de Vecht als rustig alternatief voor Amsterdamsestraatweg/ As van Berlage. Sociale onveiligheidsgevoelens bij alle tunneltjes.
 • Recent nieuw aangelegde kruising Mollemstraat/Oudenoord.
 • Prinses Irenelaan (ontbreken fietspad) 
 • Pr. Bernhardlaan en Van Tuylkade in zijn geheel en met namen hoek Lessepstraat (ontbreken fietspaden en onoverzichtelijkheid/stadsbussen)
 • Rotonde Plein van Berlage (overzicht)
 • Demkabrug naar Lage Weide (hellingshoek en veiligheidsgevoel)
 • Parallelweggetje hoek van Hoornekade/Marnixlaan (sluipweg om verkeerslicht te omzeilen)
 • Fietspad met hobbels vanaf de Ahornstraat onder het spoor (dubbele drempels om van je fiets te stuiteren).